TPHCM: năm 2015, Hoa Lâm sẽ xây thêm bệnh viện 320 giường

(TBKTSG Online) – Trong năm 2015 Tập đoàn Hoa Lâm sẽ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm tại Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với qui mô 320 giường có tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2017.

Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm

"Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy ý thức thay đổi cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi phải làm việc miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh" - bà Trần Thị Lâm...

TPHCM: năm 2015, Hoa Lâm sẽ xây thêm bệnh viện 320 giường

(TBKTSG Online) – Trong năm 2015 Tập đoàn Hoa Lâm sẽ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm tại Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với qui mô 320 giường có tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2017.

Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm

"Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy ý thức thay đổi cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi phải làm việc miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh" - bà Trần Thị Lâm...