VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

Thứ hai - 28/12/2015 10:29
 
nhnn

VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

Ngày 23-12, Ngân hàng Nhà nước thông báo vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước.

VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

 Ngày 23-12, Ngân hàng Nhà nước thông báo vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước. 

Theo tinh thần Thông tư 25, Ngân hàng Nhà nước đã quy định:

Với nhà đầu tư: đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư, và không vượt quá 80% giá trị tài sản đảm bảo. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để kinh doanh mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư, và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Với khách hàng: Được vay vốn ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, với mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà riêng đang ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước: chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 5%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm.

                                                                                                          Ngọc Nga
 

 

VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

Thứ hai - 28/12/2015 10:29
 
nhnn

VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

Ngày 23-12, Ngân hàng Nhà nước thông báo vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước.

VAY VỐN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

LÃI SUẤT ƯU ĐÃI từ 4,5% - 5%/năm

 Ngày 23-12, Ngân hàng Nhà nước thông báo vừa ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước. 

Theo tinh thần Thông tư 25, Ngân hàng Nhà nước đã quy định:

Với nhà đầu tư: đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư, và không vượt quá 80% giá trị tài sản đảm bảo. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để kinh doanh mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư, và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Với khách hàng: Được vay vốn ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, với mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà riêng đang ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước: chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 5%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm.

                                                                                                          Ngọc Nga